Oppia ikä kaikki

Kansakoulu alkaa unohtua ja häviää vähitellen puhekielestä. Ojalan laskuopilla joku keski-ikäinen vielä perustelee päätelmiään ja toinen muistelee liikuntatunteja tamburiinin tahdissa. Seitsemänkymmentäluvulla siirryttiin peruskoulujärjestelmään ja päästiinkin PISA-tutkimusten kärkijoukkoon vuosikymmeniksi. Opintouudistuksilla on tavoiteltu tasapuolisia kouluttautumismahdollisuuksia lasten erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Samalla, kun oppivelvollisuusikäisten koulutukset ovat muuttuneet, on rinnalla uudistettu aikuisväestön opiskelumahdollisuuksia. Miten on sinun digiloikkasi laita? Jäikö kenties lyhyeksi? Tietojenkäsittelytaidot kannattaa ajantasaistaa ensitöikseen esimerkiksi kansalaisopiston kurssille osallistumalla. Työnhaku tai opiskelu on tänä päivänä lähes mahdotonta ilman näitä taitoja, halusit tai et. Perusteet tekstinkäsittelystä sekä erilaisten sovellusten hyödyntämisestä on hallittava.

Perinteisten (ammatti)kouluopintojen lisäksi nykyään on mahdollista räätälöidä itselleen sopivia opintopolkuja läpi elämän. Eripituisia kursseja järjestetään useilla aloilla. Niiden avulla aiemman osaamisen päivitys tai täydennys auttaa erottumaan työnhaussa ja pitää mielen kirkkaana. Oppisopimus tai monimuoto-opinnot voivat sopia, jos koet olevasi itseohjautuva ja motivoitunut. Lähiopetusta eli koulunpenkillä istumista on varsin vähän, jolloin opiskelijan oma vastuu korostuu. Osaaminen karttuu nettialustalla olevien etätehtävien sekä annettujen näyttöjen ja työssäoppimisen pohjalta.

Oppimisen onnistumisen edellytyksenä on oma halu oppia ja kehittää itseään, niin peruskoulussa kuin aikuisopinnoissa. Aika tekee tehtäväänsä ja kultaa muistot. Opiskelukärpäsen puremia tuttavia kuunnellessa on vaarassa innostua itsekin. Siihen, kun lisätään median toitottama elinikäisen oppimisen mantra huomaa selvästi, että juuri nyt on hyvä aika ryhtyä opiskelemaan. Moni aloittaa aikuisopiskelun harrastuksena löytäen itsestään yllättävää oppimiskykyä, jopa oppimisen iloa. Aikuisena, kun ei ole mikään pakko. Aikuisena saa ja voi opiskella.