Yhteisesti yhteisössä – yhdistyksessä

Kenen joukoissa seisot? Mitä lippua heilutat? Kenen hyväksi olet valmis voileipiä tekemään ja kahvipannun kahvaan hyvää hyvyyttäsi tarttumaan?

Suomi on yhdistysten luvattu maa – näin väitetään. Vuoden 2018 lopussa maassamme oli 106 050 rekisteröityä yhdistystä ja uskonnollisia yhdyskuntia 480. Rekistereistä poistettiin takavuosina nelisenkymmentä tuhatta toimintansa päättänyttä yhdistystä, joten vanhoihin rekisteritietoihin vertaaminen ei anna oikeaa tietoa yhdistysten määrän kehityksestä. Uusia yhdistyksiä perustetaan edelleen, eniten kulttuurialalle (kyläyhdistykset, luonnonsuojelu, tieteet ja taiteet), toiseksi eniten urheilun ja liikunnan pariin.

Löytyyköhän sellaista henkilöä, joka ei jossain elämänsä vaiheessa olisi kuulunut johonkin rekisteröityyn yhdistykseen? Lapsiperheessä moni löytää itsensä koulun tai harrastusten yhdistyksistä. Elämäntilanteet saattavat heittää tietyn sairausryhmän yhdistykseen. Joku etsii omaa hyväänsä, toinen toimii itselleen tärkeän aiheen puolesta. Yhteistä taitaa olla ihmisen ikävä toisen luo. Ei yksinään kivakaan ole mukavaa.

Yhdistyslaki antaa meille luvan yhdistyksen perustamiseen aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten (Finlex 1989/503, 1§). Millaista toimintaa haluaisit yhteiskunnassamme edistää? Tarvitsisiko asiasi joukkovoimaa? Perusta yhdistys tai liity olemassa olevaan. Jokaisella yhdistyksellä on oma kohderyhmänsä ja ideologiansa, jonka edistämiseksi se on perustettu. Yhdistys tarvitsee aktiivinsa, täyttääkseen lain kirjaimen hallitus- ja muissa pykälissä. Se ei kuitenkaan ole riittävä peruste olemassa ololle. Sellaista yhdistystä ei ylläpidetä, jonka toiminta ei kiinnosta.

Yksi Porin monista yhdistyksistä on Porin Seudun Työttömät ry. Yhdistys on perustettu 1992 toimimaan työttömien äänenä ja näiden aseman parantajana. Toiminnalle on edelleen perusteita. Työttömyys on monelle arkipäivää, jopa vuosien ajan. Osa työllistyy, osa ei. Jokainen on silti arvokas ihminen, jonka elämää PST ry haluaa osaltaan helpottaa.

Yhdistystoiminta on jäsentensä tekemää. Millaista se olisi, jos Sinä sitä tekisit?