Terveydeksi

Aamulehti uutisoi Turun mallista, jossa terveyskeskusmaksu poistettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Tähän ryhmään Turussa lasketaan veteraanit, kansaneläkkeen saajat sekä työttöminä työmarkkinatukea tai päivärahaa saavat sekä toimeentulotuen saajat. Terveyskeskusmaksun poistamisen avulla arvellaan pitkässä juoksussa kertyvän säästöjä varhaisella ja ennaltaehkäisevällä puuttumisella terveydentilaan. Koska sivistysvaltio Suomessa yli 380 000 sosiaali- ja terveyspalvelumaksua päätyy ulosottoon ja alle 75-vuotiaiden kuolemista 10-15 prosenttia olisi vältettävissä oikea-aikaisella hoidolla, tuntuisi kummalliselta, ellei Turun mallia alettaisi kopioida. Aamulehti toteaa terveyspalvelujen käytön myös olevan selvässä yhteydessä tulotasoon. Huonotuloiset käyttävät palveluja vähiten samaan aikaan hoidon tarve on usein huonotuloisilla suurin. (Aamulehti.fi 1.12.2019.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laati selvityksen, jonka mukaan terveyskeskusmaksuissa on melkoista vaihtelua. Lailla on määrätty maksuille yläraja, josta kunnat voivat poiketa alaspäin. Enimmäismääriä suurempiin maksuihin eräissä kunnissa päästään perimällä hoitajakäynnin maksua, josta ei määrätä laissa. Osa kunnista pyrkii helpottamaan vähävaraisten tilannetta palvelusetelein, harkinnanvaraisin maksuhuojennuksin tai tiettyjen ryhmien maksuvapautuksin. THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola kertoo ihmisten olevan eriarvoisessa asemassa maksujen vaihtelun vuoksi. Hän toteaa myös kyselytutkimusten selvittäneen, että asiakasmaksut vaikeuttavat useiden ihmisten hoitoon hakeutumista. Tervola olisi kiinnostunut selvittämään ovatko maksuvaihtelun taustalla kunnan heikko taloudellinen tilanne vai poliittiset arvovalinnat. (Työttömien keskusjärjestö ry:n Facebook-sivut 2.12.2019.)

Porin Seudun Työttömät ry pyrkii osaltaan edistämään työttömien ja vähävaraisten tietoisuutta heille lakisääteisesti kuuluvista palveluista. Näihin on vuodesta 2011 lähtien kuulunut oikeus työttömän terveystarkastukseen. Soittamalla omaan terveyskeskukseensa työttömänä pääset perusterveystarkastukseen, johon kuuluu myös pieni verenkuva. Terveystarkastuksessa kartoitetaan tämänhetkistä työ- ja toimintakykyä. Samalla nähdään, onko tarvetta laajempiin terveystutkimuksiin tai kuntoutustoimenpiteisiin. Lähetettä ei siis tarvita, vain yhteydenotto ajanvaraukseen ja maininta työttömän terveystarkastuksesta. Voikaa hyvin.